Abonneren

Expovisie magazine header widget

Via onderstaand formulier kun je je abonneren op de papieren uitgave van Expovisie.
Het Expovisie magazine verschijnt 2 x per jaar, met daarnaast het inspiratiemagazine Amaze.

Abonnementskosten

Een abonnement op Expovisie kost € 30,- per jaar (Incl. BTW en verzendkosten). Het tarief voor buitenlandse abonnees (binnen Europa) is € 38,50 per jaar (Incl. BTW en verzendkosten).

Aanvragen van abonnement

Graag vragen wij u per mail uw adresgegevens en contactgegevens door te geven via abonnement@zynchrone.com

Opzeggen abonnement

Uw abonnement dient, schriftelijk of per e-mail, uiterlijk zes weken voor verschijning van het laatste nummer van uw abonnementstermijn te worden opgezegd.

Adreswijziging doorgeven

Graag vragen wij u per mail uw adreswijziging door te geven via abonnement@zynchrone.com

Gelieve in de e-mail duidelijk te vermelden om welk magazine het gaat, de gegevens zoals deze op de adresdrager zijn vermeld en een duidelijke instructie wat uw aanpassingen zijn.

  ABONNEREN FORMULIER

  Naam*
  Bedrijfsnaam
  E-mail adres *
  Adres *
  Postcode* + Woonplaats*
  Telefoonnummer*
  Type abonnement*
  Nieuwsbrief abonnement
  Yes