Vanwege afgelaste beurzen kosten Duitse economie 3 miljard euro

Annuleringen en uitstel van beurzen kunnen Duitse economie 3 miljard euro kosten

De tot nu toe aangekondigde annuleringen of uitstel van beurzen in Duitsland als gevolg van het coronavirus zal naar verwachting leiden tot een verlies van bijna 3 miljard euro voor de hele Duitse economie. Meer dan 24.000 banen zullen hierdoor worden beïnvloed en de belastingdienst zal meer dan 470 miljoen euro aan belastinginkomsten mislopen.

Dit blijkt uit een calculatie van AUMA, de branchevereniging van de Duitse beurzensector, die zich baseert op berekeningen van het IFO-instituut over het algemene economische belang van Duitse beurzen in 2018.

Aanzienlijk getroffen

De annulering en uitstel van beurzen in Duitsland als gevolg van het coronavirus treft niet alleen beursorganisatoren en dienstverleners zoals standbouwbedrijven, stelt de Duitse branchevereniging.  Ook andere industrieën worden zwaar getroffen. Dit omvat vooral de horeca, de transportsector en tal van lokale leveranciers en ambachtslieden. In sommige van de genoemde sectoren is sprake van een aanzienlijke daling van de omzet, die een directe impact heeft op de werknemers.
Dit heeft ook directe economische gevolgen voor de respectieve stad of regio, omdat belastinginkomsten verloren gaan als gevolg van de daling van de omzet.

Niet meegerekend

In de calculatie is geen rekening gehouden met de gemiste inkomsten die deelnemende bedrijven zouden hebben behaald op de betreffende beurzen. Deze opbrengst is nog vele malen hoger dan het berekende verlies van 3 miljard euro, aldus AUMA. Omdat geen enkel ander marketinginstrument in staat is om de profilering van het bedrijf en de producten in breedte en diepte te evenaren kan de gemiste omzet door het niet deelnemen aan een beurs slechts in beperkte mate worden gecompenseerd door andere maatregelen.

Geen planningszekerheid

Daarnaast wijst AUMA-voorzitter Philip Harting op het speculatieve aspect voor de beursplannen voor de komende maanden. Voor alle betrokkenen – organisatoren, exposanten, bezoekers en dienstverleners – is er geen planningszekerheid meer. Veel van hen hebben te maken met veel voorafgemaakte kosten, waarvan onzeker is of die resulteren in de overeenkomstige opbrengsten. Anderen hebben te maken met acute omzetverliezen.

Overheidssteun noodzakelijk

Harting: ‘De bijdrage van de beursindustrie van meer dan 28 miljard euro per jaar aan de totale economische productie kan met ongeveer 10 procent afnemen. Er moet voor worden gezorgd dat de economie, met name het midden- en kleinbedrijf, in de toekomst het uiterst efficiënte instrument van beurzen kan blijven gebruiken en dat de industrie in de toekomst sterke dienstverleners zal blijven hebben. Dit zal nauwelijks mogelijk zijn zonder overheidssteun, ondanks de grote inspanningen van de industrie.’

Duitsland beurzenland

Duitsland is wereldwijd nummer één wat betreft de organisatie van internationale beurzen. Jaarlijks vinden 160 tot 180 internationale en nationale beurzen plaats met ongeveer 180.000 exposanten en 10 miljoen bezoekers. Handelsbeurzen in Duitsland brengen partners van over de hele wereld samen.
Duitse exposerende bedrijven investeren bijna de helft van hun budgetten voor zakelijke communicatie aan beursdeelnames.
Uitgaven van exposanten en bezoekers voor vakbeurzen in Duitsland leiden tot macro-economische productie-effecten van meer dan 28 miljard euro en het organiseren van beurzen levert meer dan 230.000 banen op. De beursgerelateerde belastingontvangsten van de federale, nationale en lokale overheden komen uit op ongeveer 4,5 miljard euro per jaar.