Bezoekersregistratiesystemen

Er is ondertussen geen enkele vakbeurs meer waar de bezoekers niet een badge dragen. En op die badge staat – op één of andere manier – waardevolle informatie: hoe de man of vrouw voor u heet, waar hij of zij werkt, in welke sector de onderneming actief is, welke omvang ze heeft enzovoorts. Die informatie hoeft niet noodzakelijk op de eigenlijke badge zelf te staan, maar ze is alleszins toegankelijk voor de exposanten die uitgerust zijn met een systeem om de badges te lezen.

Die badgelezers worden doorgaans door de organisator in pakket verhuurd voor de duur van de beurs. Het pakket kan onder meer omvatten: een of meerdere leesapparaten, een opslagmedium, een pc met software om de ingelezen data te verwerken, een korte opleiding voor de standmedewerkers, een internetverbinding, et cetera. De verhuurprijzen beginnen vanaf 200 euro voor een pakket.

Doorgaans biedt de leesapparatuur de mogelijkheid om enkele bijkomende velden aan elk record toe te voegen. Naast de informatie die bezoekers sowieso tijdens de registratieprocedure vrijgeven, kunt u op die manier bijkomende vragen stellen die specifiek op uw aanbod betrekking hebben: doorverwijzen naar een dealer, werfbezoek regelen, voorstudie maken… Bij het inscannen van de bezoekersbadge voegt u de juiste codes toe. Die maken vanaf dan onvervreemdbaar deel uit van het geheel.

Visitekaartjes scannen middels OCR

Wilt u voor de toegang tot bezoekersgegevens niet afhankelijk zijn van de organisator of worden de bezoekers niet geregistreerd, dan bestaat er nog een valabel alternatief: een toestel dat visitekaartjes scant en de gescande beelden middels OCR omzet in bewerkbare data. Ook hier kunt u softwarematig velden toevoegen waarin informatie terecht komt die niet op het visitekaartje staat en pas na afloop van het gesprek toegevoegd kan worden. Lange tijd was de softwarematige herkenning van karakters de achilleshiel van het systeem – vooral bij visitekaartjes met een wat bijzondere lay-out ging er vaak iets fout – maar tegenwoordig zijn de systemen zo snel en performant dat er nog nauwelijks menselijke ingrepen nodig zijn om alle gegevens correct te interpreteren.