Jörn Holtmeier, CEO van AUMA

‘De economie heeft vakbeurzen nodig om weer op gang te komen’

Bij monde van AUMA-directeur Jörn Holtmeier toont de Duitse beursindustrie zich verheugd over de afspraken die de federale- en deelstaat-regeringen hebben gemaakt om het openbare leven weer op gang te brengen en het bedrijfsleven een eerste kans te geven op een nieuwe start. De vereniging van de Duitse beursindustrie verwacht echter ook een tijdig perspectief voor een doorstart van de eigen branche.

Belangrijke impulsen

Tot dusver worden vakbeurzen veelvuldig in één zin genoemd met grote evenementen als festivals, openluchtfestivals of sportevenementen. “Maar beurzen zijn zakelijke platforms en zijn essentieel om de economie snel en duurzaam op gang te krijgen”, benadrukt Jörn Holtmeier. “Vakbeurzen kunnen belangrijke impulsen geven om de koopbereidheid van de zwaar getroffen bedrijven te stimuleren en de leidende positie van de Duitse exportindustrie veilig te stellen. En het zijn platforms voor het presenteren van innovaties en voor samenwerkingsonderhandelingen. Dit geldt vooral voor middelgrote bedrijven die gelden als de ruggengraat van de Duitse economie.”

28 miljard euro

Vakbeurzen leiden volgens berekeningen van het Ifo Institute tot jaarlijkse productie-effecten van meer dan 28 miljard euro in de gehele Duitse economie, vooral in de regio’s rond de beurssteden. Naar de mening van de AUMA heeft de respectievelijke regionale economie deze impulsen ook dringend nodig, van hotels en restaurants tot detailhandel, transportbedrijven en vakspecialisten.

Jörn Holtmeier: “De beurzenbranche verwacht dan ook dat vakbeurzen in toekomstige beslissingen van de federale- en deelstaat-regeringen worden beschouwd als een specifiek type evenement. We vragen om een ​​planning voor de doorstart, waarbij rekening wordt gehouden met het feit dat beurzen een doorlooptijd van twee tot drie maanden hebben.”

Herstart in september

Beursactiviteiten zouden in september moeten worden hervat, stelt de AUMA-directeur. De sector heeft al voorstellen voor randvoorwaarden ontwikkeld bij het herstarten van de beursindustrie.
AUMA is van mening dat beurzen de voorwaarden kunnen scheppen voor de gezondheidsbescherming van alle betrokkenen door hun organisatievorm en hun implementatie in speciaal daarvoor ingerichte gebouwen. Beurzen kunnen voldoen aan de eisen van het Robert Koch Instituut, de Duitse equivalent van het RIVM, op het gebied van hygiëne en afstandsregels.

Managen van bezoekersstromen

Er moet volgens de Duitse branche-organisatie ook rekening mee worden gehouden dat met name beurzen een veel lagere dichtheid van deelnemers per vierkante meter hebben dan de meeste andere evenementenformats. Daarnaast bewegen de beursbezoekers zich individueel door de gangen en verdringen ze zich niet rond een podium of speelveld. Bovendien hebben beursorganisatoren veel ervaring met het managen van bezoekersstromen, aldus AUMA.