Febelux logo

Febelux doet voorzet voor heropstart van nationale en regionale beurzen en congressen

Febelux, de Belgische beroepsfederatie van de livecommunicatiesector heeft een nota opgesteld als voorzet om te komen tot een haalbare aanpak voor de heropstart van nationale en regionale beurzen en congressen.

Een recente studie van Febelux geeft aan dat er ongeveer 80.000 medewerkers werkzaam zijn in meer dan 500 bedrijven in de deelsector Beurzen & Congressen. Het merendeel van deze bedrijven zijn kleine tot middelgrote organisaties.

Najaar allesbepalend

Een door de Karel de Grote Hogeschool uitgevoerde inventarisatie schat de verliezen nu al op 50 procent in vergelijking met 2019. Een kleine rondvraag leert Febelux dat de verliezen, bij het niet organiseren van beurzen en congressen tot en met einde juni, verder oplopen. Het volledige verlies van de beurzen- en congressector tussen begin maart en eind juni zal neerkomen op 110 miljoen euro.

Mede dankzij de reeds gecommuniceerde steunmaatregelen, zullen de meeste bedrijven in onze sector deze moeilijke maanden kunnen overbruggen, stelt de beroepsfederatie. Het wordt echter een heel ander verhaal wanneer deze periode verlengd zou worden. Het najaar zal allesbepalend zijn voor het voortbestaan van de Belgische beurs- en congressector, stelt Febelux.

Faillisementen en banenverlies

Een nieuwe rondvraag bij vooraanstaande leden van Febelux, zoals Easyfairs, Brussels Expo, Fisa/Batibouw, Kortrijk Xpo, WEX (Marche-en-Famenne) en ConceptExpo, wijst uit dat het totale verlies zal oplopen tot 300 miljoen euro, met het faillissement van een hele sector en banenverlies voor 80.000 mensen tot gevolg.

Ook vele andere bedrijven lijden mee in een beurs- en congresloze periode. Te weten exposanten uit diverse industrieën die tot 40 procent van hun jaarlijks omzet realiseren op beurzen en congressen, alsmede hotels, taxidiensten, restaurants en andere dienstverleners buiten de beurs- en congressector. Ook voor deze sectoren zou het niet mogen organiseren van beurzen en congressen in dit najaar ernstige gevolgen hebben, stelt Febelux

Vlotte heropstart

Met oog voor de volksgezondheid heeft de sector van beursorganisatoren en venues gebrainstormd om tot voorstellen te kunnen komen die er kunnen voor zorgen dat beurzen en congressen op een veilige manier kunnen worden georganiseerd.

Febelux wijst er daarbij op dat beurzen en congressen nauwelijks zijn te vergelijken met massaevenementen zoals festivals of voetbalwedstrijden. De flows bij zakelijke evenementen zijn meer vergelijkbaar met die in winkelcentra, supermarkten, doe-het-zelf-zaken en tuincentra. Als deze winkels voldoen aan genoeg veiligheidscriteria om nu reeds open te mogen, dan moeten beurzen en congressen dat ook kunnen, concludeert de Belgische beroepsfederatie voor de livecommunicatie-sector.

Voorgestelde maatregelen

Hieronder een greep uit de maatregelen die volgens Febelux zouden kunnen worden toegepast:

 • De inachtname en controle, op alle vlakken, van Social Distancing maatregelen.
 • Bezoekerslimiet op basis van oppervlakte (bruto m²) van de venue (zoals in de retail).
 • Enkel toegang mits registratie vooraf. Tickets kunnen toegewezen worden aan tijdsslots.
 • Gescheiden in- en uitgangen.
 • Temperatuurscan aan de ingang van de beurshal.
 • Mondmaskers, ontsmettingsgel, handschoenen voorzien voor bezoekers
 • Het gebruik van mondmaskers bij eigen staff verplichten, bij bezoekers stimuleren.
 • Wandelgangen als eenrichtingsverkeer organiseren.
 • Zoveel mogelijk digitale oplossingen voorzien voor wat betreft het uitwisselen van visitekaartjes en documentatie.
 • Zeer frequente ontsmetting van deurklinken, balies, toiletten, …
 • Een risicoanalyse per evenement laten uitvoeren.
 • Actieplan opstellen voor het geval dat iemand een te hoge temperatuur heeft.
 • Enkel kaartbetalingen toelaten, geen cash.
 • Enkel catering via voorverpakte voeding en drank toelaten.