Rondvraag innovatie in de beurzenbranche

‘De beurzenbranche is verre van innovatief’

Hoe innovatief is eigenlijk de beurzenbranche? Is er sprake van échte vernieuwing en waar zit die dan in, of blijft toch gewoon veel bij het oude? We vroegen vijf vakgenoten naar hun mening over innovatie in de beurzenbranche.

André Hoeben, CEO Gielissen Standbouw

‘Kwestie van de lange adem’

André Hoeben, CEO Gielissen Standbouw“Innovatie in de beurzenbranche is een lastig vraagstuk. Deze is in totaliteit best traditioneel en blijft dat ook. Ik hoorde laatst iemand zeggen dat hij in de afgelopen tien jaar weinig verandering op de beursvloeren heeft gezien. Ik merk ook dat klanten heel huiverig zijn om iets anders te proberen. Natuurlijk hebben we gezien dat AV, geur, kleur en beleving steeds belangrijker worden en toch wordt dit maar heel beperkt doorgevoerd in concepten. Maak een foto van een willekeurige beurs in Europa en met zijn allen zullen we roepen dat 85 tot 90 procent is zoals het jaar daarvoor en het jaar dáárvoor.”

“Met ons bedrijf zijn we absoluut in staat om heel mooie, creatieve en innovatieve dingen te bedenken. Er kan technisch gezien veel, maar je hebt ook een klantengroep nodig die durft. Soms zie je iets dat iets meer in het oog springt, bijvoorbeeld op beurzen in de technologiehoek, maar zijn veel grotere led-schermen en drie dubbeldekkers nu zo heel anders? Nee, we bouwen hoger, we bouwen breder maar verder blijft veel bij het oude.”

“Voor een Belgische klant hebben we ooit een belevingswereld gecreëerd met reuk en geluid. Dat bleef bij één keer. Natuurlijk speelt het kostenplaatje daarin ook een rol. Niet voor niets staat er op beurzen nog altijd meer kunstgroen dan echte planten.”

“Overigens worstelt elke industrie met vernieuwing. De autobranche is een goed voorbeeld. Door externe milieufactoren wordt deze gedwongen anders te denken en te innoveren.”

“Ik denk dat de traditionele autobeurs ook geen lang leven meer beschoren is. Audi nam 200 journalisten mee op reis naar Dubai om daar zijn nieuwe model in de woestijn te presenteren. Autofabrikanten zullen op beurzen straks vooral vertellen over hun innovaties. Dat uit zich dan vaak weer niet in het ontwerp van de stands. Innovatie in de business is evolutie, geen revolutie. Een kwestie van lange adem hebben.”

 

Kai Hattendorf, directeur internationale branche-organisatie UFI

‘Beurzen moeten zichzelf heruitvinden’

Kai Hattendorf, directeur internationale branche-organisatie UFI“Ja en nee. Bedrijven zijn van oudsher erg gretig om hun producten en merken te etaleren, maar sinds we in het tijdperk van digitalisering leven hebben ze daarvoor geen beursvloer meer nodig. Branding gebeurt online.”

“De functie van beurzen is verschoven naar wat we noemen Community & Contact. Dus hebben bedrijven veel meer de focus liggen op zichzelf presenteren en onderdeel zijn van de community. Die functie is het meest relevant geworden. Bovendien, bezoekers zijn ook duidelijk in wat ze willen. Millennials hebben hele andere verwachtingen van een event dan de generaties ervoor.”

“Beurzen die vasthouden aan het traditionele model hebben het moeilijk, zoals horlogebeurs Baselworld. Frankfurt Motor Show sloot in september af met een derde minder bezoekers: van 800.000 naar 560.000. Dat zijn er minder dan in het openingsjaar 1951. Er waren 200 minder exposanten. Zij zagen niet de noodzaak om in deelname te investeren.”

“Als organisatie heb je dus de noodzaak om jezelf opnieuw uit te vinden. Wie zijn de relevante spelers? Je moet zeker zijn dat je koper en verkoper kan samenbrengen.”

“Tegelijkertijd zijn er events die vanuit het niets groeien als kool. Beurzen op gebied van IT-security hebben moeite om hun eigen groei te managen. Ik zie veel innovatie rondom event formats, geïnitieerd door mensen met heel andere interesses. Een community die behoefte had aan bij elkaar komen en er dan een beurs, congres en festival aan vastplakken.”

“Tot de succesverhalen behoort ook zeker Bits & Pretzels in München, opgestart door drie kleine ondernemers die vijf jaar na de start Barack Obama binnenhalen. Die snelgroeiende nieuwe formats vinden hun weg ook in de meer traditionele beurzen. Die kunnen daar zeker van leren.”

 

Jeroen Dona, directeur Beurzen & Evenementen Libéma

‘Iedereen is op zoek naar de 2.0 versie’

Jeroen Dona, directeur Beurzen & Evenementen Libéma“De markt is in beweging. De klassieke beurs heeft nog steeds enorm bestaansrecht maar iedereen is op dit moment aan het zoeken naar zijn eigen vorm die passend is bij de ontwikkelingen van de specifieke markt waarvoor zijn of haar evenement bedoeld is. Als eigenaar van een tiental evenementenlocaties willen wij daarom zo hybride en flexibel mogelijk zijn om met die grote diversiteit mee te bewegen. Dat maakt het leuk en heel interessant.”

“Waar het vroeger veel meer ging om de technische inhoud en het simpelweg bij elkaar brengen van vraag en aanbod, is nu het onderdeel beleving en sfeer erg belangrijk. Libéma is bezig om zijn accommodaties met name daarop in te richten. Brabanthallen is daarom continu in ontwikkeling, onder andere met het aanbrengen van bijvoorbeeld daglicht of permanente voorzieningen voor een betere presentatie en uitstraling van een beurs.”

“Het gaat tegenwoordig veel meer over informatievoorziening, kennis delen, ontmoeten en het presenteren van ontwikkelingen in het vakgebied. Je ziet dat congresactiviteiten en beurzen, zeker als het gaat om de vaktechnische, veel meer aan het samenvloeien zijn. Elk jaar dezelfde beursformule helpt niet voor het toekomstperspectief.”

“Daarom zie je dat iedereen op zoek gaat naar de 2.0 versie of misschien wel de 3.0 versie en daaraan ook weer zijn eigen draai geeft. De één zit meer op informatievoorziening richting congresbeurs, de ander juist op grootschaligheid waarbij marktontwikkeling en trends centraal staan.”

“De rode draad bij innovatie in de beurzenbranche is dat beursorganisatoren meegaan in de behoefte van de bezoeker. Die bezoeker wil weten wat er speelt in de markt, welke trends er zijn en vakgenoten ontmoeten. Een van de grootste veranderingen op de beursvloer is dat, om daaraan tegemoet te komen, er meer kleine ruimtes worden gecreëerd voor workshops en presentaties. Een andere ontwikkeling is innovatie op het gebied van presentatie. Elke nieuwe techniek beschikbaar op dit moment komt voorbij, van digitaal tot virtual reality. Dus ja, er is veel gaande.”

 

Jurgen Pietersen, Box Events

‘Voortdurend op zoek naar vernieuwing’

“Het is tegenwoordig moeilijk om écht innovatief te zijn omdat heel veel dingen al een keer gedaan zijn. Dus wat is dan vernieuwend? Ik denk wel dat veel beursorganisatoren ermee bezig zijn. Wij ook.”

“We hebben bijvoorbeeld net het splinternieuwe interactieve registratiesysteem Match & Meet gelanceerd dat in het voortraject naar de beurs toe al helpt om de juiste klanten aan de juiste leveranciers te koppelen en andersom. Dat is innovatief omdat het tot op heden erg moeilijk blijkt om in contact te komen met de juiste mensen. Zo krijgen bezoekers de informatie waarnaar ze op zoek zijn en de deelnemers klanten. Heel doelgericht. Op dit moment proberen organisatoren dat voor elkaar te krijgen, alleen lukt het nog niet om dat in het voortraject al te koppelen. Dat is nieuw.”

“We gaan het systeem, dat in samenwerking met onze registratiepartner Invitado is ontwikkeld, lanceren tijdens iVENT, ons nieuwe tweedaagse evenement dat in april 2020 in Autotron Rosmalen zal plaatsvinden. Op iVENT kan iedereen die werkzaam is in en voor de evenementen- en congresbranche inspiratie opdoen. Als koppeling via Match & Meet succesvol uitpakt, gaan we dit zeker uitrollen over de andere evenementen die wij organiseren zoals Out of the Box, de beurs voor de juweliers en sieradenbranche, en vakevent Spotlight.”

“Wat iedereen uiteindelijk wil, is in contact komen met het juiste publiek. Heel veel bezoekers is natuurlijk leuk, maar hoe pik je daar nou de klant tussenuit die jij wilt spreken? De perfecte match vergroot de kans op opdrachten, omzet, et cetera. Alles draait tegenwoordig om juist klantcontact voor optimaal resultaat. Ik denk daarom dat Match & Meet de toekomst is. Wij hebben zeer hoge verwachtingen van het nieuwe systeem.”

 

Caroline Schelpe, Expoza

‘De beurswereld in België wakker schudden’

Caroline Schelpe, Expoza“In Nederland zijn jullie een stuk verder dan in België. Sinds een klein jaar begeleid ik met mijn bedrijf Expoza bedrijven bij hun beursdeelname. Voor, tijdens en na. Tot voor kort een onbekend fenomeen, terwijl het in Nederland booming business is. Langzaam maar zeker beginnen bedrijven in te zien dat het ontwikkelen van een concept voor hun aanwezigheid op een beurs vruchten kan afwerpen. Ja die extra service kunnen we wel gebruiken want het lukt ons niet alleen, hoor ik nu.”

“Even een stand neerzetten en gaan, dat kan niet meer in deze tijd. Bezoekers vragen om een volledige ervaring. Om die te kunnen bieden, heb je als exposant begeleiding nodig. Van A tot Z. Ik zorg dat er een kloppend verhaal wordt neergezet. Een concept op maat dat tot in de marketingcampagne en binnen het bedrijf wordt doorgetrokken. Flyers, T-shirts voor de bemanning van de stand: alles wordt op elkaar afgestemd. Er is over nagedacht en er is echt een concept uitgewerkt en dat maakt het verschil. Het verhaal van de klant komt zo veel beter naar buiten.”

“Ook met het trainen van de mensen die de stand bemannen, kun je het verschil maken. Ik leer hen hoe ze moeten staan, wat ze wel en niet moeten doen, hoe ze het gesprek aanknopen en welk gesprek: daar ga ik heel diep op in. In Nederland zijn dit soort trainingen bekend, hier ben ik pas de tweede die dit verzorgt.”

“Die bewustwording wil ik ook creëren bij beursorganisatoren. Ik ben iedereen aan het wakker schudden. Als zij meer service gaan bieden aan de exposant, gaat deze werk maken van zijn deelname wat fijn is voor de bezoeker. Die gaat dan zeker terugkomen. Stilletjes aan is een verschuiving komende. We gaan absoluut de beurswereld veranderen.”