Paul Riemens CEO RAI Amsterdam

‘Onduidelijke communicatie nekt opstart beurzen en events’

Onduidelijke communicatie van de overheid over de regels rondom meerdaagse evenementen tot 1 september heeft grote impact op naderende internationale, zakelijke bijeenkomsten, stelt RAI Amsterdam. Doordat geen onderscheid wordt gemaakt tussen events mèt en zonder overnachting op het evenemententerrein, zijn organisatoren in verwarring en willen ze zich terugtrekken of het evenement verplaatsen.

Economische impact

Vóór de coronapandemie organiseerde en faciliteerde RAI Amsterdam op jaarbasis 600 internationale en nationale beurzen en congressen. Elke euro omzet van de RAI zorgde voor een omzet van acht euro in Metropoolregio Amsterdam. Hierbij gaat het om overnachtingen in hotels en bestedingen in horeca en winkels in de hoofdstad en daarbuiten. Jaarlijks betekent dit een impuls van 1,3 miljard euro voor de Nederlandse economie. Daarnaast levert RAI Amsterdam een belangrijke bijdrage aan de werkgelegenheid in de regio.

Over één kam

Door de strenge coronamaatregelen heeft RAI Amsterdam al 1,5 jaar geen (inter)nationale beurzen en congressen kunnen organiseren en faciliteren. Door verwarrende communicatie op de websites Rijksoverheid.nl en Government.nl dreigt de economische impact voort te duren. “Meerdaagse evenementen mèt overnachting op het evenemententerrein worden over één kam geschoren met evenementen waarbij je elders overnacht, zoals bij ons”, stelt CEO Paul Riemens. “Internationale organisatoren denken nu dat er een algeheel verbod is op meerdaagse evenementen, terwijl volgens de regels zakelijke evenementen zoals de onze wèl doorgang kunnen vinden. De gekozen formulering zorgt voor grote verwarring.”

Annuleren of verplaatsen

Gevolg is nu dat organisatoren op het punt staan het evenement te annuleren of te verplaatsen. Ook sponsoren willen zich terugtrekken. Riemens: “Vanaf september staan 16 grote internationale meerdaagse evenementen gepland in de RAI tot het eind van het jaar. Als deze evenementen niet doorgaan, heeft dit grote economische consequenties voor de RAI, de stad Amsterdam en Nederland.” Daarnaast wijst Riemens erop dat zakelijke evenementen bijdragen aan de mondiale overdracht van kennis en kunde en dat ze qua besmettingsgevaar niet tot de hoogste risicocategorie behoren. In een brief aan premier Rutte roept RAI Amsterdam het kabinet op om de tekst op de websites Rijksoverheid.nl en Government.nl aan te passen en een eind te maken aan de onduidelijkheid.