Bezoekers van de vakbeurzen van 54events

Ruim tachtig procent van de beursbezoekers Nationale Energie Week wil graag komen

Uit een onderzoek onder potentiële beursbezoekers van de Nationale Energie Week blijkt dat 82 procent in oktober graag naar de Brabanthallen komt, als dit van overheidswege is toegestaan.
Het onderzoek werd uitgevoerd door 54events. De beursorganisator stuurde een enquête aan iedereen die zich in 2018 of 2019 aanmeldde voor een bezoek aan één van haar vakbeurzen, die onderdeel zijn van de Nationale Energie Week. Teneinde een optimaal beeld te schetsen, liet 54events daarbij buiten beschouwing of men de betreffende beurs daadwerkelijk bezocht. Uiteindelijk gaven 1.627 respondenten hun mening.

Nationale Energie Week

54events is organisator van Vakbeurs Energie en de vakbeurzen Prefab, Zero Emission| Ecomobiel en Industrial Heat & Power, die van 6 tot en met 8 oktober plaatsvinden in Brabanthallen ‘s Hertogenbosch. Dit jaar zijn daar de vakbeurzen Renovatie en Monument aan toegevoegd, nadat deze in mei niet konden doorgaan vanwege de corona-uitbraak.

Belangrijk voor bedrijfsvoering

73 procent van de zakelijke respondenten aan een bezoek aan ‘hun’ vakbeurs belangrijk of erg belangrijk te vinden voor hun bedrijfsvoering. Voor de beurs Prefab liep dit percentage zelfs op tot 87 procent.
Van de respondenten gaf 42 procent aan wel graag te zien, dat ‘bepaalde maatregelen’ worden getroffen. Van de 18 procent die aangaf de vakbeurs níet te zullen bezoeken, bracht 42 procent als reden naar voren ‘bezorgdheid om de eigen of andermans gezondheid’.

Voorkeursmaatregelen

Geënquêteerden voor wie doorvoering van ‘bepaalde maatregelen’ voorwaarde is voor een beursbezoek, is ook gevraagd aan welke maatregelen zij denken:

  • 72 procent van hen ziet graag dat er voldoende afstand gehouden wordt
  • 67 procent van hen is voorstander van het verplicht ontsmetten van handen bij de in- en uitgang
  • 70 procent van hen wenst aangepaste looproutes op drukke punten

82 procent van alle respondenten gaf aan zich – in samenwerking met de andere aanwezigen – prima in staat te achten om de regels van smart distancing toe te passen.

In lijn met het protocol

De genoemde maatregelen zijn in lijn met het protocol voor bezoek aan vakbeurzen, dat eerder deze maand namens de branche werd ingediend bij het Ministerie van Economische Zaken. Daarin wordt onder meer uitgegaan van 1 aanwezige per 10 vierkante meter vloeroppervlakte. Persoonlijke registratie vooraf en controle bij toegang zijn bij vakbeurzen al decennia de standaard.

Overheid aan zet

Volgens Fedde van der Woude, directeur van 54events, toont het onderzoek aan dat de meeste professionals in de onderzochte sectoren staan te trappelen om de vakbeurzen te bezoeken, begin oktober.
Van der Woude: “Het zakelijk belang dat uit ons onderzoek naar voren komt, sluit naadloos aan bij verschillende publicaties over de economische toegevoegde waarde van vakbeurzen in het algemeen en hun rol als startmotor voor de post-corona economie in het bijzonder. Meer dan ooit is het belangrijk dat investeringen in de energietransitie op peil blijven en de Nationale Energie Week speelt daarin een belangrijke rol. De protocollen waaronder onze events verantwoord kunnen plaatsvinden, liggen er. Tijd dus, voor de overheid, om de huidige restricties spoedig tegen het licht te houden en onze branche groen licht te geven.”