Onzekerheid over toekomst Maastricht Aachen Airport bedreigt TEFAF

De provinciale politiek neemt op 3 juni een besluit over de toekomst van Maastricht Aachen Airport. Mocht de luchthaven sluiten, dan zou dat wel eens het einde van kunstbeurs TEFAF kunnen betekenen, waarschuwt de organisatie achter de befaamde beurs in MECC Maastricht.

Jaarlijks landen er tijdens de kunstbeurs zo’n 150 privévliegtuigen op het vliegveld in Beek met bezoekers van de TEFAF. “Als voor onze klanten de toegang tot de beurs een stuk lastiger wordt, komt daarmee de kwaliteit en dus ook ons voortbestaan in gevaar”, aldus voorzitter Hidde van Seggelen van de TEFAF. “Dan zijn we genoodzaakt om andere opties te bekijken.”

Waarom is er twijfel over de toekomst van MAA?

In de Provinciale Staten liggen vier scenario’s op tafel, waarbij forse groei enerzijds en sluiting anderzijds de meest extreme varianten zijn, meldt 1Limburg. De tussenoplossingen liggen in een vliegveld dat meer inzet op vrachtvervoer of duurzamere (elektrische) vliegtuigen.

In de brief doet de TEFAF-organisatie een dringende oproep aan de Limburgse politiek om een zorgvuldige afweging te maken over de toekomst van het vliegveld. Van Seggelen: “Het is voor ons een schok dat er überhaupt over sluiting wordt nagedacht. Ik denk dat MAA voor iedereen die in Maastricht een grote beurs houdt, erg belangrijk is. Wij zijn ons ervan bewust dat klimaatverandering en de energietransitie belangrijk zijn. Elektrisch vliegen juichen we dan ook toe. Onze branche is daar ook al mee bezig.”

‘Limburg heeft veel geïnvesteerd in MECC’

Ook de gemeente Maastricht pleit voor behoud en doorontwikkeling van Maastricht Aachen Airport. De luchthaven mag groeien zolang de belangen van omwonenden worden gerespecteerd en de hinder zoveel mogelijk wordt beperkt, schrijft burgemeester Annemarie Penn-te Strake in een brief aan Provinciale Staten. Zijn wijst specifiek op de rol van Maastricht als bezoekstad, onder meer voor beurzen. “Het belang voor het MECC is evident en groot. De afgelopen jaren is zowel door de provincie als de gemeente geïnvesteerd in de renovatie en upgrading ervan.”