Nieuwe Jaarbeurs bird eye view

Uitwerking Masterplan Jaarbeurs loopt vertraging op

Jaarbeurs heeft gemeente Utrecht meer tijd gevraagd voor de verdere uitwerking van haar Masterplan. De beurs- en congreslocatie heeft door de coronacrisis flink moeten interen op haar reserves en daarnaast blijkt de gebiedsontwikkeling van het Jaarbeursterrein minder opbrengsten te genereren dan ingecalculeerd.

Liquide middelen

Wat betreft haar eigen financiële bijdrage gaat Jaarbeurs ervan uit dat het economisch klimaat zich in 2022 goed herstelt. Daarnaast is het bedrijf nog steeds financieel gezond, stelt directeur Albert Arp in een brief aan het College van Burgemeester en Wethouders. De liquide middelen die waren bestemd voor de nieuwbouwplannen zijn echter deels gebruikt voor het dekken van de verliezen als gevolg van de coronamaatregelen.

Niet sluitend

De constatering dat de business case voor realisatie van het nieuwe hallencomplex in combinatie met de beoogde gebiedsontwikkeling op dit moment niet sluitend is, noopt Jaarbeurs om samen met de gemeente te kijken naar ‘planoptimalisaties’. De opbrengsten uit de gebiedsontwikkeling zijn namelijk essentieel voor de financiering van de nieuwbouwplannen.

Arp stelt in zijn brief aan het College dat het bedrijf vasthoudt aan de ambitie om het Masterplan voor De Nieuwe Jaarbeurs te verwezelijken en niet wil tornen aan de uitgangspunten rondom duurzaamheid, de groen omgeving en gezond stedelijk leven.